Samenwerking

Ouders

Jeugdigen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders hebben een belangrijke plek in ons gezinshuis en we zullen ze waar mogelijk betrekken bij alle belangrijke dingen in het leven van hun kind. Daarbij is het belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. In overleg met Bureau Jeugdzorg en wijkcoaches van de gemeente maken we afspraken over op welke manier en hoe vaak jeugdigen contact hebben met hun ouders. Het contact vindt bij voorkeur plaats in ons gezinshuis. Dit blijft maatwerk..

Jarabee:

Jarabee: Gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, dat is de kracht van Jarabee. Met ruim 300 betrokken jeugdzorgprofessionals, 500 pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties helpen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.Jarabee biedt consultatie en gespecialiseerde jeugdhulp, pleegzorg, spoedzorg en behandeling met verblijf. Dat doen we thuis of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind. En dat doen we samen met iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind. www.jarabee.nl

JARABEE

Trias Jeugdhulp

Trias: Trias Jeugdhulp streeft ernaar zoveel mogelijk hulp aan huis te verlenen. Soms gaat dat niet en is het nodig dat een kind of jongere een tijdje ergens anders gaat wonen. Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit op het gebied van de jeugdzorg. Trias Jeugdhulp werkt samen met Gezinshuis.com.

trias-groep

Gezinshuis.com

Gezinshuis Filoxenia is als franchiseonderneming aangesloten bij Gezinshuis.com. Binnen een duidelijk kwaliteitskader (de franchiseformule) zijn we zelfstandig ondernemer. De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op de zelfregie van de gezinshuisouders. Om de kwaliteit van gezinshuizen zichtbaar te maken, is er een Keurmerk Gezinshuizen ontwikkeld. Wij bezitten dit keurmerk sinds juli 2014. Gezinshuisouders worden doorlopend geschoold en gecoacht via de gezinsacademie.

gezinshuis