Missie en visie


Missie: In ons gezinshuis willen we de jeugdigen een plek bieden van rust en stabiliteit. Jeugdigen mogen hier opgroeien als mooie mensen, een eigen identiteit ontwikkelen, geen uitzondering zijn en zich volwaardig voelen. Samen zoeken we naar de mogelijkheden van elke jeugdige en we sluiten aan bij wat ze nodig hebben, ongeacht de periode dat een jeugdige bij ons woont. Daarnaast investeren we zoveel mogelijk in het biologisch netwerk van het kind. Alle jeugdigen geven we normen en waarden mee, zodat ze voldoende weerbaar worden voor deelname aan de samenleving. 

Visie: Wij zien ons gezin als hoeksteen van de samenleving. In ons gezinshuis willen we de focus leggen op het versterken van het gewone leven. Daarnaast werken we met de talenten en aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdigen. We respecteren de jeugdigen, ongeacht hun achtergrond en we bieden hen perspectief. In het contact met hen zoeken we bij elke jeugdige naar een gezonde balans tussen afstand en nabijheid