Team

In ons gezinshuis werken drie pedagogisch medewerkers. Zij zorgen er samen met ons voor dat er een stabiele gezinssituatie is. De pedagogisch medewerkers weten veel over de jeugdigen. Ze maken onderdeel uit van ons gezin en draaien elke week mee. Op de momenten dat de gezinshuisouders niet aanwezig zijn, zijn de pedagogisch medewerkers aanwezig, zodat het voor de jeugdigen toch vertrouwd blijft. De pedagogisch medewerkers hebben verschillende taken op allerlei tijdstippen van de dag. Ze ondersteunen ons als gezinshuisouders vooral bij de opvoeding. Daarnaast hebben ze huishoudelijke taken en administratieve taken. Omdat wij het belangrijk vinden om de jeugdigen één op één contact te bieden, maken wij gebruik van vrijwilligers. Op dit moment hebben wij vrijwilligers voor het brengen van de jeugdigen naar hun logeeradres en/of ouders.