Klachtenregeling

De gezinshuisouders en medewerkers van Gezinshuis Filoxenia doen hun uiterste best om zo goed
mogelijk hulp te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over de aangeboden hulp of
dat je een meningsverschil hebt met één van de gezinshuisouders of met een medewerker. Probeer
hier dan eerst over in gesprek te gaan met het gezinshuis.
Kom je er niet uit kun je je klacht indienen via Klachtenportaal zorg BV. Door op onderstaande logo te
klikken kom je terecht bij klachtenportaal zorg, een onafhankelijke klachtencommissie waar de
klachtenprocedure beschreven staat.

Een vertrouwenspersoon kan u helpen bij het indienen van een klacht. Wilt u hier gebruik van maken
neem dan contact op met Jeugdstem. De vertrouwenspersoon kan ook meegaan naar gesprekken
als u dit wilt.
https://jeugdstem.nl/contact/ik-heb-een-klacht
Contact opnemen met het AKJ kan op drie manieren:
 via het landelijk telefoonnummer 088 5551000
 via chat op de website www.jeugdstem.nl/contact